Update 30 november 2021

Anderhalve meter afstand | maximum aantal gasten
Om 1.5 meter afstand te kunnen waarborgen hanteren we vanaf heden onderstaande aantallen in de aula en de ontvangstruimte. Zowel in de aula als in de ontvangstruimte heeft iedereen weer een vaste zitplaats.

Aula: 75 personen
Horeca: 75 personen met vaste zitplaats (wand van aula open)
50 personen met vaste zitplaats (wand aula kan gesloten blijven)

Afscheids- en privébezoeken
Een openbaar* afscheidsbezoek is niet meer toegestaan. Het maximaal aantal personen bij een afscheidsbezoek is 40. Daarnaast wordt het maximale aantal personen dat tegelijkertijd in de rouwkamer kan beperkt tot 6 personen, tenzij de ruimte meer personen toe laat op de veilige afstand van 1.5 meter.

Het maximaal aantal personen bij een privébezoek is 10, mits de beschikbare ruimte dit toelaat.

*openbaar aangekondigd, zodat er geen zicht is op maximale aantallen

Mondkapjes
De mondkapjesplicht geldt weer vanaf 13 november. Dit betekent voor de bezoekers en medewerkers van Aerdehof dat ze een mondkapje moeten dragen bij verplaatsing door het pand.

Vanzelfsprekend blijven de basisregels van kracht:

– Blijf thuis bij klachten en laat je testen bij de GGD
– Was je handen regelmatig
– Schud géén handen
– Hoest en nies in je ellenboog

Als er vragen zijn over dit onderwerp, bel gerust, wij zij bereikbaar op 0344662770