Heel veel mensen hebben een uitvaartverzekering, maar weten tegelijkertijd niet helemaal waar ze aan toe zijn bij een overlijden. Kun je dan zelf kiezen voor een uitvaartverzorger of moet je de uitvaart laten uitvoeren door degene die de verzekering heeft aangewezen?
U kunt altijd zelf kiezen wie u de uitvaart laat uitvoeren. Het kan echter in bepaalde gevallen financiële consequenties hebben. Dat ligt aan het soort verzekering dat u heeft afgesloten.

Er zijn grofweg 2 soorten verzekeringen:
Ten eerste een verzekering voor een bepaald geldbedrag. Hierbij kunt u zelf de keuze maken voor de uitvaartverzorger. Soms wordt het uit te keren bedrag door de eigen verzekering wat verhoogd wanneer zij de uitvaart ook voor u mogen regelen. Beschouw dit als een vorm van klantenbinding. Vervolgens is het natuurlijk wel belangrijk om te weten welke prijzen er dan gerekend worden.
Iedereen weet dat een paar dure schoenen waar korting op zit nog steeds duur kunnen zijn. Zo zit het ook met een uitvaart(verzekering). Wanneer je wel wat extra uitgekeerd krijgt, maar vervolgens meer betaald, dan schiet je hier dus niets mee op. Het kan dan ook wijs zijn om vooraf gewoon prijzen te vergelijken om zo tot een reëel beeld te komen. U kunt ons altijd vragen om prijzen. We doen dit altijd op basis van de wensen die u zelf heeft en kunnen zo een goed beeld geven van de kosten.

Ten tweede zijn er natura uitvaartverzekeringen. In ruil daarvoor wordt de uitvaart verzorgd, tegen de regels zoals die op papier staan. In bijna alle gevallen dekt dit niet alle uitvaartwensen.
Met het sluiten van deze verzekering lijkt het of je verplicht wordt om van de diensten van hun uitvaartverzorger gebruik te maken. Er is sprake van een beperkt aantal rouwbrieven, consumpties zijn niet meegenomen, grafkosten vallen er buiten, etc. Kortom: De verzekering regelt dan wel de uitvaart voor u, maar u moet rekenen op de nodige bijkomende kosten. Vaak geeft dit veel ergernis en teleurstelling bij de nabestaanden. 
Ook zijn er vaak zaken meeverzekerd, waar u helemaal geen gebruik van maakt. Vaak wordt er bijvoorbeeld geen gebruik gemaakt van een volgauto of van dragers, terwijl dit wel in de verzekering zit. Hier staat niet of nauwelijks compensatie tegenover.
 In dit geval kunt u ook kiezen voor een andere uitvaartverzorger, degene die u er graag bij heeft. De verzekering zal in dat geval ook een bedrag uitkeren. Dat bedrag zal niet toereikend zijn om de uitvaart uit te voeren, maar het geeft je wel de vrijheid om zelf te kiezen.

Wilt u weten wat de financiële consequenties zijn? Neem dan contact met ons op. Wij kunnen u precies vertellen wat die zijn op basis van uw wensen.
Ons advies is dan ook om u vóór het afsluiten van een verzekering af te vragen of u na een overlijden verplicht wilt worden om de uitvaart door hun uitvaartverzorger te laten uitvoeren of dat je daar keuzevrijheid in wilt houden. Mocht u al wel een verzekering afgesloten hebben, informeer dan bij ons wat de mogelijkheden en de financiële consequenties zijn.