Eén van de eerste vragen die aan bod komen bij het regelen van een uitvaart is: Wordt het een begrafenis of een crematie.
Bijna iedereen heeft hier al wel eens over nagedacht. Een enkele keer is deze vraag erg moeilijk te beantwoorden door degenen die achterblijven en de beslissingen moeten nemen.
Er zijn een aantal overwegingen waarom men uiteindelijk kiest voor een begrafenis. Allereerst speelt de geloofsovertuiging een belangrijke rol. De woorden: “…tot stof zult gij wederkeren …” Vanuit hun Christelijk geloof vinden veel mensen dat je dus niet mag cremeren en daar hebben we respect voor.

Na een begrafenis is er een plek waar je naar toe kunt gaan om bij het graf je herinnering aan de overledene levend te houden. Mijmeren over wat geweest is en voelen dat je nog even dicht bij hem of haar bent. Zeker wanneer iemand jong overlijdt of wanneer er jonge kinderen zijn, kan dit ook maken dat je een aanknopingspunt hebt om het gesprek aan te gaan over wie hij of zij was.

De één zal heel vaak naar het graf gaan (sommigen zelfs dagelijks), de ander voelt deze behoefte veel minder en gaat er maar een enkele keer naar toe om het graf schoon te maken en zo de gedachtenis in ere te houden. Wanneer familie dicht bij de begraafplaats woont zal men ook gemakkelijker even naar het graf gaan en dus eerder kiezen voor een begrafenis.

De laatste tijd speelt ook steeds vaker het kostenaspect een rol bij de keuze van het al dan niet begraven. Begraven is duur en zal naar verwachting nog een stuk duurder worden. Gemiddeld zijn de kosten voor een graf voor 20 jaar rond de € 3500,- tot € 4000,-. Daar komt meestal nog een grafmonument bij van gemiddeld € 2500,-. Op dit moment is ongeveer 45% van de uitvaarten nog een begrafenis. Verwachting is dat dit percentage de komende 10 jaar zal dalen naar 20-25%. Veel minder begrafenissen dus, terwijl van de opbrengsten van de graven wel al het onderhoud betaald moet worden. Het ligt dan ook voor de hand dat de kosten zullen gaan stijgen. Zijn de kosten van de uitvaart geen probleem, omdat er voldoende middelen voorhanden zijn of er een hoog verzekerd bedrag is, dan zal dit niet zo’n belangrijke factor spelen.

De belangrijkste reden voor begraven lijkt echter een emotionele. Mensen moeten er vaak niet aan denken dat hun lichaam gecremeerd wordt.
Maar heeft iedereen hier in financiële zin wel rekening mee gehouden?